اولین مدافعان قدس

حمدانیان اولین مدافعان قدس اثر خلیل صنعتگر به بررسى نوع حکومت و عوامل سقوط دولت حمدانیان اختصاص دارد. این کتاب به زبان فارسى نوشته شده است. کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در پنج فصل و یک خاتمه تنظیم شده است. در مقدمه، به تلاش شیعیان براى استقرار نظام دینى و حکومتى مورد قبول اسلام اشاره شده است.
نویسنده سپس به بررسى پیشینه تاریخى حمدانیان پرداخته، پس از بحث پیرامون جغرافیاى سیاسى و حکومتى آنان، چهره‌هاى برجسته دولت حمدانیان را معرفى نموده و ضمن نگاهى به دولت‌هاى معاصر حمدانیان، به بررسى عوامل انقراض دولت حمدانیان پرداخته است. کتاب حمدانیان اولین مدافعان قدس نوشته خلیل صنعتگر ناشر پژوهشکده باقرالعلوم سازمان تبلیغات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *