Category: دسته‌بندی نشده

مسئله رؤیه الهلال

رساله حول مسأله رؤیه الهلال، اثر آیت الله سید محمدحسین حسینی طهرانی، است که آن را به زبان عربى، در نقد فتواى استاد خویش، حضرت آیت‌الله سید ابوالقاسم خویى، مبنى بر کفایت رؤیت هلال در یک ناحیه از عالم براى همه کشورهاى اسلامى و عدم لزوم اتحاد بلاد در افق، تألیف نموده و آن را خدمت استاد فرستاده است. کتاب، حاوى سه نامه از مؤلف و دو پاسخ از حضرت آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم خویى، است. از آن‌جا که فتواى استاد با ادله‌اى که بر آن اقامه نموده، در نظر مؤلف ناتمام بوده است، لذا به تألیف این رساله همت گمارده است.

نگارنده، نخست، عین فتواى مشهور آیت‌الله سید ابوالقاسم خویى را همراه با ادله آن نقل کرده که خلاصه آن چنین است: «ظاهرا رؤیت هلال، در یکى از بلاد، براى همه بلاد دیگر کافى است مطلقا، چون اولا پیدایش ماه‌هاى قمرى بر اساس وضعیتى است که ماه، در حرکت طبیعیى خود نسبت به خورشید مى‌یابد و در نهایت، این حرکت، به حالت محاق درمى‌آید که در هیچ‌یک از بلاد، قابل رؤیت نیست و وقتى ازاین حالت بیرون آمد و امکان رؤیت آن پیدا شد، یک ماه قمرى پایان مى‌یابد و ماه قمرى دیگر آغاز مى‌شود و معلوم است که بیرون آمدن ماه از وضعیت مزبور، آغاز ماه قمرى جدید براى همه بلاد است، نه براى برخى؛ گر چه در بعضى از جاها دیده شود و در برخى، خیر که این، به خاطر وجود موانع است و ربطى به عدم خروج آن از محاق ندارد… ثانیا نصوصى دال بر فتواى مزبور وجود دارد، از جمله، امام صادق علیه السلام، در مورد شخصى که بیست و نه روز، روزه گرفته است، مى‌فرماید: اگر بینه عادلى وجود دارد مبنى بر اینکه در شهرى، مردم، بر اساس دیدن ماه، سى روز، روزه گرفته‌اند، وى یک روز را قضا مى‌کند. اطلاق این روایت، دال بر این است که وقتى در شهرى، ماه، سى روزه بود، در بقیه شهرها نیز همین گونه است؛ خواه افقشان یکى باشد خواه خیر…». آن‌گاه از دو جهت علمى و شرعى، به بررسى آن مى‌پردازد. از جهت علمى، با کمک گرفتن از اطلاعات نجومى و ریاضى و جغرافى خویش در مورد گردش ماه به دور زمین از مغرب به مشرق در یک دور کامل و معرفى افق حقیقى در هر ناحیه‌اى و یک‌سان نبودن حرکت زمین به دور خورشید و…، به این نتیجه مى‌رسد که اولا، خروج ماه از تحت الشعاع(حالت محاق)، هیچ دخلى به تحقق ماه قمرى ندارد؛ ثانیا، رؤیت، در تحقق ماه قمرى دخیل است؛ ثالثا، در هر بلدى که در آغاز شب، رؤیت هلال، محقق شود، آغاز ماه، تحقق مى‌یابد و در هر بلدى که رؤیت محقق نشود و با بلدى که هلال در آن رؤیت شده مشترک الافق نباشد، آغاز ماه، تحقق نمى‌یابد، بلکه ماه، از شب بعد شروع مى‌شود و…

از جهت شرعى، چنین مرقوم مى‌دارد که ما مى‌بایست در شناخت معناى موضوعات عرفیه‌اى که موضوع، براى احکام شرعى واقع مى‌شوند و نیز در شناخت سعه و ضیق و اطلاق و تقیید و سایر خصوصیات آنها، به عرف مراجعه کنیم، بنا بر این، وقتى شارع، مى‌فرماید: «شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن… فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و…»، معلوم مى‌شود حکم وجوب روزه را بر چیزى که عرفا شهر(ماه) نامیده شود، مترتب نموده است و ما مى‌بینیم که عرف، وقتى هلال را بالاى افق یافت، گر چه ساعت‌ها پیش، از حالت محاق بیرون شده باشد، قائل به دخول ماه قمرى مى‌شود، بنا بر این، شب اول رمضان، اولین شبى است که قبل از آن، رمضان نبوده است؛ مثلاًاگر فرض کنیم که ماه، از حالت محاق بیرون شده و در اسپانیا که سه ساعت و بیست و شش دقیقه دیرتر ازتهران، غروب رخ مى‌دهد، دیده شده، به افق تهران، همین اندازه، از شب گذشته است و در بلاد شرقى، مثل چین و ژاپن، بیش از این، گذشته است، پس این شب، جزء ماه سابق به شمار مى‌آید…

مؤلف، به همین ترتیب، بحث را پیش مى‌برد و آن را به عنوان نامه اول، به نزد استاد مى‌فرستد و استاد، نقد وى را پاسخ مى‌گوید و او دوباره پاسخ استاد را نقد مى‌کند و به عنوان نامه دوم، خدمت او ارسال مى‌دارد و استاد، پاسخ دوم را به او مى‌دهد و او، پاسخ دوم استاد رانیز نقد مى‌نماید، پس کتاب، مشتمل بر سه نقد مؤلف و دو پاسخ استاد است.

علی در قرآن از منظر دیگران

امام على(ع) در قرآن از دیدگاه اهل سنت، اثر ابوالفضل یغمایی، برخى از فضایل امیرالمؤمنین على(ع) با استناد به آیات قرآن مى‌باشد که در بخشى از آن، به احادیثى اشاره مى‌شود که علماى اهل سنت و جماعت از قول پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) مبتنى بر شأن نزول برخى از آیات قرآن درباره فضایل حضرت نقل کرده‌اند. کتاب، به زبان فارسی و در سال ۱۳۷۸ش، توسط انتشارات احسن الحدیث چاپ شده است. از جمله آیاتى که نویسنده آن را درباره حضرت امیرالمومنین علیه السلام دانسته و به توضیح آن پرداخته است آیا زیر می باشد :

کتاب الصوم

تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله کتاب الصوم اثر آیت‌الله شیخ محمد فاضل موحدی لنکرانی، شرح و تفسیر احکام، مسائل و فروعات فتوایى و نیمه استدلالى تحریرالوسیله و استخراج مبانى، اقوال و ادله فقهى آن است. این کتاب به احکام و مسائل و فروعات روزه و شرایط و مقدمات و جزییات روزه و مفطرات و کفاره و قضاى روزه اختصاص یافته و به تفصیل پیرامون هر فرع از دیدگاه امام خمینى و دیگر فقهاى شیعه بحث و تحقیق علمی صورت گرفته است. شرح استدلالى عمده‌ترین مسائل عملى فقه شیعه هدف اصلى نویسنده است. در هر مبحث به شکلى روش‌مند همه جوانب و اقوال بررسى مى‌گردد و از قواعد و مبانى اصولى، تطبیقات فقهى متعددى استخراج مى‌گردد. مقایسه اقوال و مبانى و دفاع مستدل از نظریه صحیح، از دیگر خصوصیات روشى این کتاب است. در طرح آراى خاص، جوانب و ابعاد نظریه‌ها و ادله روایى و دیگر نکات بررسى شده و میان قواعد اصول و تطبیقات فقهى آن در هر مبحث دقت کافى و تحقیقى انجام شده است. که برای مطالعه می توانید بر روی سرفصل ها کلیک کنید:

تربیت در سیره امام حسن

حمد و سپاس پروردگار متعال را که توفیق داد، در مورد مهم ترین مسئلۀ زندگى بشر که رمز حقیقى سعادت انسانهاست، در تاریخ زندگى و سیره و سخن حضرت مجتبى علیه السلام که الگوى تمام عیار و سرمشق جاودانه براى انسان، در تمام اصل ها و نسل هاست، کاوش نموده و نقاط برجستۀ تربیتى -‎ اخلاقى را در زوایاى گفتار و رفتار آن حضرت یافته و با توضیحات لازم براى مربیان و والدین و به ویژه خانواده هاى جوان تقدیم نمایم. ضرورت طرح این موضوع، افزون بر اهمیتى که در خود مسئلۀ تربیت مى باشد به نقطه نظرات شخصیتى بر مى گردد که خود نمونۀ بارزى از یک انسان کامل و تربیت یافته در مکتب نبوى، علوى و فاطمى است و همچنین پرورش دهندۀ فرزندانى است که هر کدام به نوبه خود به عنوان اسوه هاى عالى و تجلى ارزش هاى والاى انسانى در تاریخ بشر مى درخشند.

همان شخصیتى که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله در مورد وى مى فرماید: حسن پسر من است، او از من است. او نور چشم من و روشنایى قلب من مى باشد او میوۀ جان من است، او سید و آقاى جوانان اهل بهشت است او حجت خدا بر امت من مى باشد. دستورات او دستورات من و سخن او سخن من است. کسى که از او پیروى مى کند او از من است و کسى که با دستورات او مخالفت کند از من نیست. کتاب تربیت در سیره و سخن امام حسن مجتبی علیه السلام نویسنده: عبدالکریم پاک‌ نیا، توسط انتشارات هجرت در سال ۱۳۸۲ در شهر قم چاپ شده است که در پنج مقدمه و هفت گفتار به مهمترین مباحث این موضوع پرداخته است و برای مطالعه می توانید روی عنوان ها کلیک نمایید :

کتابخانه موضوعی امام حسن علیه السلام

به مناسبت نیمه ماه مبارک رمضان و میلاد با برکت سبط النبی(صلی الله علیه وآله وسلم)، آقای جوانان اهل بهشت، کتابخانه موضوعی امام حسن علیه السلام با بیش از ۶۰ عنوان کتاب در پایگاه کتابخانه دیجیتال نورلایب به روز رسانی شد که برای مشاهده می توانید بر روی عنوان کتاب ها کلیک کنید:

الحسن بن علی

صلح الحسن علیه السلام

امام حسن سلام الله علیه

امام حسن (ع) الگوی زندگی

الإمام الحسن، القائد و التاریخ

مسند امام مجتبی علیه السلام

بلاغه الإمام الحسن علیه السلام

الإمام الحسن السبط علیه السلام

عصر الإمام المجتبی علیه السلام

الإمام الحسن بن علی علیه السلام

أخبار الحسن بن علی بن أبی طالب

امام حسن علیه السلام، پیشوای دوم

فضائل امام حسن مجتبی علیه السلام

الإمام الثانی الإمام الحسن علیه السلام

الإمام الحسن علیه السلام قدوه و أسوه

فرزندان امام حسن علیه السلام در کربلا

أنجال الإمام الحسن علیه السلام فی کربلاء

الشائعات المشهوره ضد الإمام الحسن علیه السلام

أهل البیت علیهم السلام من کتاب أعیان الشیعه (۵ جلدی)

ابناء الامام فی مصر و الشام «الحسن و الحسین رضی عنهما الله»

ابراهیم غمر نواده امام حسن مجتبی علیه السلام و جد سادات طباطبایی

الإمامان الحسن و الحسین علیما السلام فی الأحادیث المشترکه بین السنه و الشیعه

از گوشه و کنار تاریخ بررسی صفحه ای از زندگی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

الحیاه السیاسیه للامام الحسن (ع) فی عهد الرسول صلی الله علیه و آله و الخلفاء الثلاثه بعده

الوصیه الذهبیه من امیر المومنین علیه السلام الی ولده الامام الحسن المجتبی علیه السلام

تنبیه وسنی العین بتنزیه الحسن و الحسین علیهم السلام فی مفاخره بنی السبطین

پرسش‌های مردم و پاسخ‌های امام حسن و امام حسین علیه السلام

الالفین فی احادیث الحسن و الحسین علیهم السلام (۴ جلدی)

القول الحسن فی عدد زوجات الإمام الحسن علیه السلام

الحسن و الحسین سبطا رسول الله صلی الله علیه و سلم

الحسن بن علی علیهما السلام رجل الحرب و السلام

الحسن و الحسین سیدا شباب أهل الجنه

الحسن بن علی و عام الجماعه

الحسنیون فی التاریخ

جنبش حسنیان

خمسه آل عشق

در قصر تنهایی

صلح الحسن علیه السلام

درر السمط فی خبر السبط

منظومه حدیث کساء و ختم صلوات آن

حدیث الکساء فی کتب مدرسه الخلفاء

مقتل الحسن و الحسین علیهما السلام

گنجینه نور-مدایح و مراثی خمسه طیبه

موسوعه الحسن و الحسین رضی الله عنهما

پیشوای دوم، حضرت امام حسن علیه السلام

تاریخ زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام

قبس من نور الإمام الحسن المجتبی علیه السلام

فرازهایی از زندگانی: امام حسن مجتبی علیه السلام

تربیت در سیره و سخن امام حسن مجتبی علیه السلام

زندگانی کریم اهل بیت حضرت حسن بن علی علیه السلام

حلیم آل البیت الإمام الحسن بن علی رضی الله عنه و أرضاه

مناقب علی و الحسنین و أمهما فاطمه الزهراء علیهم السلام

زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام پرچمدار صلح و آزادی

حیاه الإمام الحسن بن علی علیهما السلام، دراسه و تحلیل (۲ جلدی)

سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و اله در مناقب حسنین علیهما السلام

نظم درر السمطین فی فضائل المصطفی و المرتضی و البتول و السبطین

صلح الامام الحسن علیه السلام بین الواقع و ظلم التاریخ (دراسه تحلیلیه)

نفیسه خاتون (علیهاالسلام) بانوی ممتاز از نوادگان امام حسن (علیه السلام)

مجموعه مقالات همایش سبط النبی امام حسن مجتبی علیه السلام (۳ جلدی)

مجموعه مقالات المؤتمر العالمی لسبط النبی، الإمام الحسن المجتبی علیه السلام

سبط اکبر، روایتی تحلیلی از زندگانی الهی – سیاسی امام حسن مجتبی علیه السلام

فاطمه بنت الحسن و ام فروه علیهما السلام مادران گرامی امام باقر و صادق علیهما السلام

نظم درر السمطین فی فضائل المصطفی صلی الله علیه و آله، و المرتضی و البتول و السبطین علیهم السلام

ترجمه سبط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الإمام الحسن بن علی علیه السلام من تاریخ مدینه دمشق

صلح الإمام الحسن علیه السلام و ثوره الإمام الحسین علیه السلام من منظور السنن التاریخیه فی القرآن الکریم

جهت بهره‌مندی از ویژه نامه کریم اهل بیت(ویژه ولادت امام حسن علیه السلام) به پایگاه حوزه نت مراجعه نمایید.

برای مطالعه منابع و متون مباحث تاریخی در این موضوع می توانید به پایگاه جامع تاریخ مراجعه نمایید.

برای مشاهده آیات مربوط به امام حسن علیه السلام به پایگاه جامع قرآن مراجعه نمایید.

برای مطالعه احادیث امام حسن علیه السلام به پایگاه جامع الاحادیث مراجعه نمایید.

نرم افزار سبط النبی تولید مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور

روزه سلوک پرهیزکاران

روزه به عنوان یکى از مهم‌ترین اعمال عبادى مسلمانان و یکى از واجبات دین مبین اسلام که خداوند متعال در قرآن کریم درباره آن چنین می فرماید : یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ‌ آمَنُوا کُتِبَ‌ عَلَیْکُمُ‌ الصِّیٰامُ‌ کَمٰا کُتِبَ‌ عَلَى الَّذِینَ‌ مِنْ‌ قَبْلِکُمْ‌ لَعَلَّکُمْ‌ تَتَّقُونَ، اى کسانى که ایمان آورده‌اید، روزه بر شما مقرّر شده، همان‌گونه که بر گذشتگان پیش از شما مقرّر شد؛ باشد که پرهیزکارى نمایید. هر عمل عبادى نتایجى دارد، روزه نیز داراى فوائد فراوانى است که با توجه به آیۀ شریفۀ فوق، مهم‌ترین آن، نائل شدن روزه‌دار به مقام تقوا و پرهیزکارى مى‌باشد. اما روزه‌اى مى‌تواند موجب نیل انسان به این مقام شود که علاوه بر صحّت فقهى، از حقیقت و کمال معنوى برخوردار بوده و داراى صحّت اخلاقى نیز باشد. که این کتاب به تبیین شرایط‍‌ و لوازم صحّت و کمال روزه در دو بُعد اخلاقى و فقهى مى‌پردازد.

کتاب روزه سلوک پرهیزکاران، نویسنده: حضرت آیت الله حسین مظاهری، ناشر: مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء (علیها السلام) محل نشر: قم – ایران سال نشر: ۱۳۸۸ش در سه فصل گزیده بیانات اخلاقی، احکام روزه و سوالات شرعی،استفتائات برای سیر و سلوک فقهی و اخلاقی پرهیزکاران مفید خواهد بود.

وفات معاویه بن ابی سفیان

فی الیوم الثانی و العشرین(۲۲) منه(رجب) سنه ستین (۶۰) من الهجره کان هلاک معاویه بن أبی سفیان و سنه یومئذ ثمان و سبعون سنه و هو یوم مسره للمؤمنین و حزن لأهل الکفر و الطغیان.(مسار الشیعه فی مختصر تواریخ الشریعه (مصنفات الشیخ المفید)، ص۵۹، نویسنده: مفید، محمد بن محمد محقق: نجف، مهدی ناشر: الموتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید)

ذکر وفاه معاویه بن أبی سفیان: هلک معاویه بن ابى سفیان بدمشق، فاختلف فی وقت وفاته بعد اجماع جمیعهم على ان هلاکه کان فی سنه ستین من الهجره، وفی رجب منها، فقال هشام بن محمد: مات معاویه لهلال رجب من سنه ستین. وقال الواقدى: مات معاویه للنصف من رجب. وقال على بن محمد: مات معاویه بدمشق سنه ستین یوم الخمیس لثمان بقین من رجب، حدثنى بذلک الحارث عنه.(تاریخ الطبری،ج۵، ص۳۲۳ نویسنده: طبری، محمد بن جریر محقق:ابراهیم، محمد ابوالفضل)

القول العلی فی إثبات سب معاویه لسیدنا علی علیه السلام، نویسنده: عادل کاظم عبدالله، بیروت دار وادی السلام

سنۀ ۶۰، معاویه بن ابى سفیان وفات کرد و او را در شهر دمشق در باب صغیر دفن کردند. سنین عمرش به هشتاد رسیده بود و قریب به چهل سال مدت امارت او بوده که نوزده سال و هشت ماه بالاستقلال خلافت کرده. پدرش ابوسفیان صخر بن حرب بن امیه است که حال او در نفاق و معادات با رسول خدا اظهرُ من الشمس است، تا بود در عداوت خدا و رسول و در اجلابِ حُروب و سوق جنود بر آن حضرت کوشش داشت و هیچ فتنه‌اى در قریش بر پا نشد مگر آنکه وى را در او قدمى راسخ و سعى بالغ بود، تا اینکه در عام الفتح قهراً اسلام آورد و با نفاق بزیست تا سنۀ ۳۰، با چشم کور و قلب اعمى از دنیا گذشت. و بالجمله، کفر و نفاق وى واضح‌تر از آن است که انکار تواند شد و نصّ کتاب کریم در آیه رؤیا، شاهد لعن او است؛ چه او فى الحقیقه اصل شجرۀ ملعونه است و مادر معاویه، هند بنت عُتْبَه، و از زوانىِ معروفه بوده است و در زمان عمر با ابوقحافه در یک روز وفات کردند و از آن روز که جگر عموى پیغمبر حمزه را مکید، «آکِلَه الأکباد» لقب گرفت و این طعن تا دامنه قیامت دامن‌گیر فرزندانش شد و عار و آلایشى شد که به هیچ آبى شسته نگردید؛ چنانچه عقیله خدر رسالت و هدایت، و رضیعۀ ثدى نبوّت و ولایت، عُلیا مکرّمه، زینب بنت على علیه السلام در آن خطبۀ شریفه که در شام در محضر یزید خواند به این مطلب اشاره فرمود در این فقره: «وَکیف یُرتَجى مُراقَبه مِن لفظ فوه أکباد الأزکیاء وَنَبَتَ لَحْمُهُ مِن دِماءِ الشُّهداء» وَلَقَد أجادَ الحکیمُ السنائی:

داستان پـسر هند مگـر نشـنیدى ————– که ازاو و سه کس او به پیمـبر چه رسـید
پـدر او دُر دنـدان پـیـمـبـر بـشـکـست —————– مـادر او جـگـر عـمّ پـیـمـبـر بـمـکـیـد
او به ناحق حـقِّ داماد پـیـمـبر بستاد —————– پـسر او سـر فـرزنـد پـیـمـبـر بـبـریـد
بـر چـنیـن قوم تو لعـنت نکنی شرمت باد —————– لَعَـنَ اللهُ یَـزیـداً و عـلى آلِ یَـزیـد

و آثار و اخبار وارده بر ذمّ معاویه بسیار است، و او است صاحب سلسله و به روایات مستفیضه وارد شده که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: «إذا رأیتُم مُعاویَهَ عَلى مِنبَری فاَقتُلوهُ». و هم در حقّ او فرموده: «اللَعینُ بنُ اللعین، الطَلیقُ بنُ الطَلیق». و از بعض فضلا حکایت شده که دویست خبر از طریق معتمدۀ اهل سنت در مذمّت او نقل کرده و ابن خلّکان در ترجمه نسائى آورده که: از او پرسیدند که در فضایل معاویه چه روایت دارى‌؟ گفت: لا أعرِفُ لَه فَضیلهً إلّا «لا أشبَعَ اللهُ بَطنَک». و در فرمان معتضدِ عباسى فهرستى از مطاعن و مثالب او ذکر شده، این مقام گنجایشِ این مطالب ندارد، طالبین رجوع کنند…(وقایع الأیام (فیض العلام فی عمل الشهور و وقایع الأیام)، ص۴۵۶نویسنده:قمی، عباس مصحح:صادقی، محسن مصحح:مردی، عباسعلی، نورمطاف)

معاویه از دیدگاه امام على علیه السلام (شخصیت و عملکرد)، نویسنده: موسی امینی،علی سجادی‌ بهسودی؛ مجمع جهانی شیعه شناسی؛ ناشر: آشیانه مهر

علی و معاویه فی الروایه العربیه المبکره، دراسه فی نشأه و نمو الکتابه التاریخیه الإسلامیه حتی نهایه القرن التاسع المیلادی نویسنده: پیترسن، اروین لادویگ، مترجم : ناجی، عبدالجبار، نشر مورخ ۲۰۰۸م , ۱۴۲۹ق

أخبار الوافدات من النساء علی معاویه بن أبی سفیان ، نویسنده: ضبی، عباس بن بکار محقق:شهابی، سکینه ناشر:موسسه الرساله محل نشر:بیروت – لبنان سال نشر: ۱۴۰۳ق

البطین معاویه و لیس علیا علیه السلام، نویسنده: طایی، نجاح ناشر: دارالهدی لاحیاء التراث، بیروت ۱۴۳۲ق ۲۰۱۲م

رأی أبی عثمان عمرو بن بحرالجاحظ فی معاویه و الأمویین، نویسنده: جاحظ، عمرو بن بحر مصحح: حسینی، عزت عطار ناشر:مکتب نشر الثقافه الاسلامیه ۱۳۶۵ق

حلم معاویه، نویسنده: ابن ابی الدنیا، عبد الله بن محمد، محقق:صالح، ابراهیم ناشر:دار البشایر- دمشق ۱۴۱۴ق

أخبار الوافدین من الرجال من أهل البصره و الکوفه علی معاویه بن أبی سفیان، نویسنده: ضبی، عباس بن بکار محقق: شهابی، سکینه ناشر: موسسه الرساله بیروت – لبنان ۱۴۰۳ق

ارسال کتاب برای کاربران کتابخانه دیجیتال نور

تعدادی از دوستان و کاربران کتابخانه دیجیتال نور وقتی با این پایگاه کتابخانه ارزشمند مواجه می شوند شگفت زده می شوند. هنگام استفاده آن بنا به مقتضیات پایگاه و یا مشکلاتی که در سرعت اینترنت با آن مواجه هستند از مجموعه درخواست ارسال کتاب را دارند. اما پایگاه بنا به دلایلی از این اقدام معذور می باشد. نخست آنکه ارسال کتاب از طریق ایمیل یا پست کردن آن با ماهیت ایجاد کتابخانه آنلاین منافات دارد و این سنت اشتباه و غلط خواهد بود که مجموعه را از حرکت درست و اصلاح امور باز می دارد. دوم انکه مرکز تحقیقات کامپیوتری نور و مجموعه گروه  کتابخانه دیجیتال نور، با نیروها در اختیار وظایفی بنا بر تخصص و توانایی نیروها تعریف نموده است که با اجابت کردن درخواست ارسال کتاب علاوه بر اتلاف وقت نیروها و بازماندن از کار اصلی، موجب ازدیاد درخواست ها کاربران خواهد شد.

چنانچه خواهان در اختیار داشتن کتابهای کتابخانه هستید شاید متذکر شدن این نکته خالی از لطف نباشد که اغلب کتاب های پایگاه در نرم افزارها موجود می باشد که با خرید نرم افزارها می توانید از کتابهای آن استفاده نمایید. چنانچه خواسته باشید بدانید کتاب مورد نظر شما در کدام نرم افزار یا پروژه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور استفاده شده است می توانید با طریق ارسال ایمیل مطلع گردید.

توضیحات درباب اخطار این صفحه در سیستم دارای داده نمایشی نمی باشد

از آنجا که کتابهای موجود در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور ابتدا در نرم افزارها مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور اماده و منتشر شده است و سپس آماده سازی و در پایگاه بارگذاری می شود. تعدادی از این اشکالات به خاطر این می باشد این کتابها مخصوص کتابخانه آماده سازی نشده اند و می بایست اشکالات کتابها از پایه مرتفع گردد.

از ابتدا که کتابها در مرکز تایپ و تصحیح و مقابله شده اند مناسبت نرم افزارها تمام متن تایپ نشده اند به طور مثال کتابی که صرفا بخشی از کتاب که مطلبی درباره طب داشته است تایپ و برای نرم افزار طب آماده سازی شده است و نه تمام کتاب و وقتی ما این کتاب را در سایت منتشر می کنیم نواقصی پدید می اید. از این جمله مقدمه کتابها می باشد. کتابی که از آغاز کتاب تا متن اصلی یک سری شماره صفحه خورده است و دوباره با شروع متن اصلی کتاب شماره صفحه 1 شروع می شود که مقدمه این کتاب ها اسکن شده است ولی تایپ نشده است و هنگام آپلود دچار ناهماهنگی می شود.

کتابی را مشاهده می کنیم که چون برای نرم افزار گنجینه روایات نور محیا شده است یک صفحه در میان که متن آن فارسی بوده است تایپ شده است و صفحات عربی آن تایپ نشده است و به همین دلیل یک صفحه در میان با عبارت صفحه در سیستم دارای داده نمایشی نمی باشد مواجه می شوند.

این نکته را نیز اضافه باید اضافه کرد که صفحات سفید، صفحات که داری نسخ خطی، نقشه، فهرست و … می باشد که در نرم افزار مشخصات آن صفحه ورود اطلاعات نشده است آن صفحه دارای داده نمایشی نمی باشد.

پایگاه در صدد آن می باشد تا این اشکالات را مرتفع نماید که با وجود حجم زیاد این اشکالات، رفع آن با کندی پیش می رود.

ارائه تمام متن کتاب و امکان جستجو در آن؛ ویژگی برتر کتابخانه دیجیتال نور

در کنار انتشار فیزیکی کتاب و کتابخانه های سنتی با پدیده ای به نام کتاب الکترونیک و کتابخانه های الکترونیک مواجه هستیم که هیچ کدام تا این لحظه نتوانسته موجب نفی آن دیگری شود و هر کدام مخاطبان خودشان را دارند و علاوه بر فواید و مزیت ها، چالش هایی را نیز پیش رو دارند.

همکنون نیز که مصادف با شروع شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب می باشد مشتاقان بسیار زیادی از سرتاسر کشور جهت خرید کتاب به سمت خودش جذب کرده است تا در بزرگترین همایش فرهنگی کشور شرکت نمایند. اما بی شک گران شدن کاغذ و قیمت تمام شده کتاب بر پایین امدن قدرت خرید کتاب بر علاقه مندان آن نیز تاثیر منفی خواهد داشت. با این نگاه بی شک جایگاه کتابخانه های دیجیتال افلاین و انلاین جایگاه ویژه ای پیدا خواهد کرد. علاقه مندان کتاب برای اینکه به صرفه ترین کتاب ها را برای مطالعه تهیه نمایند می بایست کتابهایی را بخرند که بیشترین مراجعه را دارند وگرنه خرید کتابهای مرجع که گاه گاه به آن سر می زنند و گاهی برای مدت های مدید در گوشه ای بدون استفاده می ماند امتناع نمایند. کتابهایی درسی و کتابهای جدید و.. ناچار از خرید آنها هستیم ولی چنانچه بخواهیم در یک مجموعه حدیثی کار کنیم شاید مناسب باشد که سراغ نرم افزار جامع الاحادیث یا کتابخانه دیجیتال نور(www.noorlib.ir) ؛که کتابهای این نرم افزار را به صورت آنلاین منتشر می کند؛ مراجعه نماییم. تحقیق و پژوهش با استفاده از این ابزار و تکنولوژی جدید بی شک می تواند علاوه بر سرعت و به گسترگی و شمول منابع ما بیفزاید و ضمنا لازم نباشد تا برای خرید این مجموعه ها هزینه پرداخت کنیم و ضمنا با مراجعه به کتابخانه های دیجیتال شاهد رشد و گسترش این نوع کتابخانه ها باشیم.

در کشورهای اروپایی با اینکه علاقه به مطالعه کتابهای فیزیکی و کاغذی وجود دارد ولی در کنار آن کتابخانه ها و منابع دیجیتال جهت تحقیق و پژوهش، پژوهشگران و دانشگاهیان بسیار افزایش پیدا کرده است به گونه ای که کتابها و مجلاتی را مشاهده می کنیم که پیش از انتشار کاغذی آنها می توانیم در قالب دیجیتال در فضای وب آنها را پیدا کنیم. از طرف دیگر با پدیده جالبی نیز مواجه هستیم که اندک اندک نشر کاغذی در بعضی از موارد در حال حذف شدن هستند و مجلات الکترونیک مورد توجه بیشتر قرار می گیرند.

رشد کتابخانه ها دیجیتال و امکانات گسترده ای که کتابخانه های دیجیتال فراهم می کند همچون امکان استفاده در تمام ساعات شبانه روز، بدون محدودیت جغرافیایی، امکانات جستجوی پیشرفته در تمام متن کتاب و … می بایست فضای اقبال  در میان محققان و دانشگاهیان چه دانشجویان و چه اساتید را ایجاد کند. توصیه می کنیم ضمن استفاده از این پایگاه، کتابخانه دیجیتال نور را به دوستان خودتان نیز سفارش کنید کتابخانه ای که به صورت رایگان منابع آن را در اختیار شما قرار داده و چنانچه صاحب وبلاگ یا وب سایتی هستید لینک آن را نیز جهت معرفی درج کنید تا علاقه مندان بیش از پیش با این سایت و امکانات آن آشنا شوند