Archive for: خرداد ۱۳۹۵

پیشنهاد کلمات مرتبط با کلمات جستجوشده

با توجه به اطلاعات جانبی ارزشمندی که رفتارهای پژوهشی انجام یافته توسط کاربران در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور فراهم می کند، سرویس پیشنهاد جستجوی کلمات مرتبط، بر روی موتور جستجوی پایگاه نورلایب فعال شد. در این سرویس با استفاده از سابقه جستجوی کلمات، توالی و همراهی جستجوی آن ها با دیگر کلمات توسط کاربران در پایگاه کتابخانه دیجیتال و پایگاه مجلات نور، کلمات و ترکیبات مرتبط با جستجو، به کاربر و پژوهشگر، پیشنهاد می شود. به عنوان مثال چنانچه کاربر قصد داشته باشد از طریق جستجوی ترکیب “سبک زندگی” در متن کتب، به اطلاعات راجع به این موضوع دست یابد، موتور جستجو بعد از نمایش لیست نتایج جستجو، به او پیشنهاد می کند برای تکمیل اطلاعات مورد نیازش می تواند کلمات و ترکیبات دیگری همچون : سبک زندگی اسلامی، مفهوم سبک زندگی، سبک زندگی غربی، سبک زندگی ایرانی اسلامی و …  را مورد جستجو قرار دهد.

پیشنهاد موارد مرتبط

دو نتیجه با یک جستجو

از این پس کاربران کتابخانه دیجیتال نور (نورلایب) می توانند همزمان با مشاهده نتایج جستجوی خود در پایگاه نورلایب از تعداد نتایج جستجوی متن خود در پایگاه مجلات باخبر شده و با کلیک کردن بر لینک آن به صفحه نتایج در پایگاه مجلات منتقل شوند.
به این ترتیب کاربران و پژوهشگران، همواره امکان استفاده از لیست نتایج جستجو در دو دامنه از منابع (کتاب و مقاله) را در اختیار دارند.

 

دو نتیجه با یک جستجو