Tag: تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه R & D

تحولات بنیادین در عرصه تکنولوژی و فن آوری های نوین اطلاعات وابسته به گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه ای برای رسیدن به افق های جدید پژوهش و پویایی دانش می باشد. ارزش آفرینی استراتژیک تحقیقات برای توسعه فعالیت های علمی در فرآیند ارتقای توانمندیهای فنی و پژوهشی نوین بسیار مهم و اساسی است که با تربیت و پرورش نیروهای انسانی به عنوان پیشگامان تولید محتوای علمی همراه با فناوری روز دنیاست.

بر اساس آمارهای علمی در کشورهای پیشرفته دنیا می توان نشان داد که رابطه ای مستقیم بین تحقیقات و پیشرفت های علمی و رشد اقتصادی وجود دارد، زیرا پیشرفت تکنولوژی سهم بسیار زیادی در افزایش بهره وری و تولیدات بهینه علمی دارد. توجه به تحقیق و توسعه برای تربیت پژوهشگران متخصص و تقویت خلاقیت آنان به عنوان اولین قدم در پیشرفت تحقیقات علمی و مدیریت دانش است زیرا در حقیقت می توان گفت که دانش و مدیریت برای کسانی که برای پیشرفت تلاش می کنند به عنوان یک نیاز استراتژیک مطرح است که با تغییرات ساختاری و فرآیندهای مربوط به آن، همراه با ارائه نوآوری می تواند باعث پویایی و تحول آفرین باشد.

با توجه به نیازهای اساسی در بروزرسانی اطلاعات کتابخانه های دیجیتالی همراه با تغییرات و تحولات سریع علم و تکنولوژی که به عنوان منابع اصلی تحقیقات در توسعه و گسترش مرزهای دانش بسیار ضروری است لذا بر آن شدیم تا نسخه ارتقایی جدید پایگاه کتابخانه دیجیتال نورلایب را متناسب با آخرین تحولات تکنولوژی و فناوری، تحلیل و طراحی نماییم، و از تمام دانش جویان و علم پژوهان عزیز و گرامی که تا کنون همراه ما بوده اند خواهشمندیم تا با ارسال نظرات و پیشنهادات خود ما را در دستیابی به این هدف، کمک و همراهی نمایند.

برای ارتباط با مدیر پایگاه کتابخانه دیجیتال نورلایب می توانید از آدرس پست الکترونیک زیر استفاده نمایید:
webmaster@noorlib.ir