غدیریه های فارسی

پى‌ریزى این اثر، به دهۀ شصت برمى‌گردد. وقتى با شاهکار بزرگ علاّمۀ امینى قدّس سرّه یعنى کتاب مستطاب الغدیر آشنا شدم. در آن گرامى‌اثر، افزون بر بسیارى از کارها که هریک کارستان است، دربارۀ غدیریّه‌هاى عربى نیز گزارشى ارائه شده است. به این ترتیب که از روزگار حضرت رسول صلّى اللّه علیه و اله و سلّم تا عصر علاّمه، غدیریّه‌ها گردآورى شده است تا بر همگان آشکار گردد که حدیث غدیر محدود به کتابهاى حدیثى نیست. غدیر خم، محدود به کتابهاى تاریخى یا کلامى نمى‌شود، از تفاسیر قرآن گرفته تا متون سنّت و حدیث و ادب و فرهنگ -‎ همه‌جا -‎ خمّ‌ غدیر در جوش و خروش بوده است. همۀ مفسّران، محدّثان، متکلّمان، شاعران و هنرمندان تا آنجا که در مجال توفیق آنان بوده است، از این آبشخور زلال و گوارا آبى خورده، و روح و روان خویش را صفا داده‌اند.

پس از آشنایى با کتاب بزرگ الغدیر آرزو کردم اى کاش مى‌توانستم همان کارى را که علاّمۀ امینى در مورد غدیریّه‌هاى عربى کرده‌اند، دربارۀ غدیریه‌هاى فارسى و ترکى به سامان رسانم. با این آرزو، هرگاه فرصتى دست مى‌داد غدیریّه‌ها را از متون و منابع بیرون مى‌کشیدم و بر کاغذ یادداشت مى‌نشاندم. این کتاب به اقتفاى کتاب گرانسنگ الغدیر، به ترتیب تاریخى تنظیم شده است، و غدیریّه‌هاى شاعران پارسى‌سرا را از قرن چهارم تا عصر حاضر، در خود گنجانده است.(غدیریه های فارسی (از قرن چهارم تا چهاردهم)، نویسنده محمد صحتی سردرودی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *